Larry David, Tom Brady, Stephen Curry และเซเลบคนอื่นๆ ถูกฟ้องในข้อหา FTX Crypto Exchange ล่มสลาย

ผู้มีชื่อเสียงที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX ที่ล้มละลายในขณะนี้ ได้แก่Larry David , Tom Brady , Gisele Bündchen, Shaquille O’Neal และ Stephen Curry ได้รับการเสนอชื่อในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม โดยกล่าวหาว่า FTX และ “แบรนด์แอมบาสเดอร์” หลอกลวงผู้บริโภค ลงทุนในบริษัท ในการร้องเรียนที่ยื่นเมื่อวันที่...